Kako je značajni, kulturno istorijski, spomenik karaula Voltica u Župi prilično zapušten, još ranije je isplanirano njegovo čišćenje.

Juče su otpočeli radovi u cilju čišćenja prostora oko karaule i još su u toku, prenosi portal Župa u srcu.

Za ove poslove angažovana su četiri radnika iz Župe. Radovi se moraju izvesti ručno, a odnose se na odvajanje obrušenog kamena i prevoz ostalog šuta. Izrada projekta konzervacije je u toku.