Mladi NikšićaUkinuto "udaranje" pečata u pasoše

Pandemija virusa kovid-19 nije smanjila interesovanje investitora za programe ekonomskih državljanstava, naprotiv. Crna Gora još jednom se našla u vrhu liste zemalja sa najtraženijim pasošima.

Prema najnovijim podacima konsultantske kompanije Henley&Partners najtraženiji je pasoš Malte, zatim Austrije pa Crne Gore. Kompanija je akreditovani agent Crne Gore za ovu namjenu.
Pandemija nije prouzrokovala samo zatvaranje državnih granica i uvođenje samoizolacije u većini zemalja svijeta, već je dovela do neslućenog povećanja broja zahtjeva za sticanje drugog državljanstva ili boravišnih dozvola putem raznih programa ekonomskih državljanstava (CIB, Citizenship by investment). Kao jedno od objašnjenja ovog trenda ističe se to što države ne zatvaraju granice za svoje državljane ili osobe koje posjeduju pasoš. Alternativni pasoš može se tako pokazati jedinom opcijom u situaciji kada treba spašavati porodicu. Potražnja za investicionim programima za sticanje državljanstva u 2020. godini prema podacima ugledne londonske kompanije porasla je za čak 32 procenta.
Šestu godinu zaredom Malta je ostala prvoplasirana sa najvećim brojem bodova, 80 od mogućih 100, uprkos pooštravanju kriterijuma za podnosioce zahtjeva za dobijanje državljanstva od prošlog novembra. Tako se sada od kandidata zahtijeva investicija u maltešku privredu u vrijednosti od najmanje 600.000 eura, kupovina ili iznajmljivanje stambenog objekta na ostrvu, kao i donacija od najmanje 10.000 eura nekoj od humanitarnih organizacija. Neće morati da stalno borave na Malti, ali će se tražiti da je redovno posjećuju.
Zauzvrat, investitor koji uspješno prođe proces verifikacije stiče pravo bezviznog putovanja unutar Evropske unije i Šengen zone, zatim do SAD, Kanade, Australije, Singapura i Hongkonga.
Pošto je Kipar suspendovao svoj program, na drugo mjesto izbila je Austrija (74 boda), praćena Crnom Gorom (72). Austrijski program jedan je od lakših za ispunjavanje u pogledu zahtjeva prema kandidatima, s obzirom da nije neophodna investicija u ekonomiju zemlje.
“Zemlja još nije članica EU, ali program je već tražen zbog relativno malih investicionih zahtjeva i kratkog vremena obrade zahtjeva (državljanstvo se može dobiti za manje od šest mjeseci)”, piše u dijelu izvještaja o Crnoj Gori.
Navodi se da se sa crnogorskim pasošem može putovati bez viza ili uz pojednostavljen postupak dobijanja u više od 120 zemalja svijeta (uključujući sve članice Šengen prostora, SAD, Rusiju, Tursku, Ukrajinu, Izrael, Ujedinjene Arapske Emirate), da stečeno državljanstvo mogu naslijediti naredne generacije, da ne postoji rezidencijalni uslov boravka u Crnoj Gori itd.
Izvor: Henley&Partners
Vlada Duška Markovića inicirala je program ekonomskog državljanstva koji je stupio na snagu 1. januara 2019. i potrajaće do 31. decembra 2021. Predviđeno je da se može prihvatiti do dvije hiljade zahtjeva. Za ulaganja u projekte na sjeveru države potrebno je izdvojiti najmanje 250.000 eura, dok vrijednost investicije za Podgoricu i primorski region iznosi 450.000 eura. Pored ulaganja u određeni projekat, aplikanti su dužni da uplate donaciju od 100.000 eura na račun države.
Kandidat je takođe dužan da uplati 15.000 eura za aplikacionu proviziju, zatim još 10.000 za svakog člana uže porodice. Ukoliko je broj članova veći od pet za svaku osobu preko tog broja uplaćuje se po 50.000 eura.
Grupa eksperata koja je pripremila izvještaj za ovu godinu ocjenjivala je niz faktora za svaku državu, među kojima su njena međunarodna reputacija, kvalitet života, broj zemalja dostupnih za bezvizni ulazak ili dobijanje vize po dolasku, vremenski rok za razmatranje prijava podnosilaca zahtjeva, procenat davanja saglasnosti, transparentnost postupka razmatranja prijave, postojanje obaveze nastanjivanja ili redovnog posjećivanja zemlje prijema (rezidencijalni uslov), te mogućnost preseljenja u drugu državu.
Izvor: Fos