Prodajem pitoma drva.

Cijepana su 45 € sa prevozom, metarska po 35 € sa prevozom.

 

Kontakt telefon 068731641