korona i u školama

JPU ”Dragan Kovačević“ Nikšić raspisuje oglas NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA ,1 izvršilac na određeno vrijeme, 18 časova nedjeljno, 70% norme Kandidat za nastavnika engleskog jezika mora da ima:

VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 ili 300 kredita CSPK-a) ili nastavnik engleskog jezika koji je završio dvogodišnji studijski program engleskog jezika; -ima položen stručni ispit za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licenca); -Ima crnogorsko državljanstvo -Opštu zdravstvenu sposobnost Radni odnos se zasniva do 30.06.2022. godine Dokaz o ispunjenosti uslova kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije , s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu, a kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležene zdravstvene ustanove. Prijava sa dokumentacijom se dostavlja na adresu JPU „ Dragan Kovačević“ ul.Kosovska bb, u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa.

 

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

 

Telefon

 

040/245-835

 

Fax

 

040/245-834

 

Email

 

vrtic-nk@t-com.me