Jedan od čitalaca nam je poslao kako već godinama imaju problem sa dvorištem ispred zgrade u Ulici Novaka Ramova.

Najveći problem predstavljaju rupe, koje kad pane kiša budu veoma nezgodne za auta. Takođe problem je i ljeti jer djeca nemaju drugi prostor za igru, pa se tu stvara prašina koja smeta stanarima prizemlja. Takođe nam je jedan od stanara rekao da su prije nekolike godine dobili odgovor od Opštine Nikšić da đe to biti asfaltirano ali do danas to nije urađeno.