Rasvjeta u našem gradu i dalje nije popravljena. I pored toliko apela naših građana rasvjeta na nekolika mjesta u našem gradu nije još u funkciji. Pored fakulteta, pored parka, i u užim ulicama grada još nema svjetla. Često se javljaju izrevoltirani građani, kojima mrak pravi probleme.