mladi nk

Zbog neprilagođenosti ovdašnjim prilikama i uprkos činjenici da su usklađeni sa evropskim normama Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu, i Zakon o Sudskom savjetu i sudijama, čelnici sudske vlasti su zabrinuti i upozoravaju da ta situacija može dovesti odliva kadra, ali i uticati na mlade ljude da izbjegavaju sudijske funkcije.

Vijesti prenose da su predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević saglasni da pojedina rješenja iz ovih zakona mogu obeshrabriti buduće aplikante za sudije i tužioce, jer su procedure do te mjere zahtjevne da se oni pribojavaju da će mnogi mladi pravnici odustati od namjere da se bave ovim poslovima.

Medenica je, nedavno, izjavila da se boji da će 2017., kada je riječ o efektivnosti i efikasnosti, odnosno učinku sudova, biti nešto lošija nego 2016.

„A zašto? Zato što je veći priliv predmeta, a došlo je do implementacije novih zakona koji su usporili proces izbora sudija, tako da se na vrijeme izbora sudija mnogo više čeka nego po starom zakonskom rješenju i očigledno nećemo imati efektivnost u mjeri koju smo očekivali“- kazala je ona.

Ona za Pobjedu objašnjava da su, prema novom zakonu, procedure i obavljanje pripravničkog staža toliko zahtjevni da će se sve manje diplomiranih pravnika odlučivati za sudstvo ili tužilaštvo.

Predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević takođe smatra da su neka zakonska rješenja neodrživa, a prema njegovom mišljenju veći problem od komplikovanih procedura je neizvjesnost izbora mjesta u kome se obavlja sudijska dužnost.

“To je, prema mom mišljenju, najosjetljivije pitanje pri opredjeljivanju sudija“- kazao je on.