Mladi Nikšića

Ministarstvo kulture i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u petak, 10. novembra organizuju prezentaciju projekta „Agro dizajn – crnogorska kultura hrane“.

Projekat Agro Dizajn – crnogorska kultura hrane ima za cilj da kroz inovativan pristup i saradnju sa predstavnicima kreativnog sektora, proizvođačima i prerađivačima u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, promoviše i brendira vrijednosti Crne Gore kao specifične ekološke i kulinarske destinacije. Radionica u Nikšiću je jedna u nizu radionica planiranih mapom gradova i regija prepoznatljivih po specifičnoj tradicionalnoj hrani.

Ovaj projekat je osmišljen u okviru Vladinog programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020, sa ciljem mapiranja i promocije lokalnih i regionalnih identiteta, posebnosti i vrijednosti crnogorske kulture hrane.

Prezentacija će se održati u Multimedijalnoj sali IPC Tehnopolis sa početkom u 10 časova.