Mladi Nikšića

U kotorskom Kinu “Boka” 7. novembra realizovana je tribina o nasilju među djecom, prenosi CDM.

Ovo je rezultat saradnje JU Kulturnog centra “Nikola Đurković”/ Gradske biblioteke i čitaonice i Studijskog programa za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

Profesorica Jelena Mašnić ukazala je na prikrivene oblike nasilja koje jedno ili više djece može sprovoditi nad drugima i načine kako da se psihološki interveniše u cilju suzbijanja ove pojave.
Učesnici među kojima su bili prosvjetni radnici i roditelji uzeli su učešća tako što su isticali konkretne primjere u vezi sa ovim fenomenom, načine kako se oni bore protiv ove pojave, te problematizovali socijalnopsihološke i druge okolnosti u kojima odrastaju njihova djeca i učenici.
Ova tribina je ujedno i podsticaj da pomenute institucije ozvaniče svoju saradnju i u perspektivi promovišu sistemski pristup rješavanju ove ili slične problematike.