Opština Nikšić poziva sve građane i zaposlene u lokalnoj samoupravi da prisustvuju prezentaciji Etičkog kodeksa i rada Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike.

Prezentacija na temu Etička komisija (obaveze, prava i mogućnosti) poslužiće građanima, NVO sektoru i sredstvima informisanja da se upoznaju sa Etičkim kodeksom i radom Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike.

Prezentacija će biti održana u četvrtak, 16. jula 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali I Skupštine opštine Nikšić.