U Domu zdravlja počela vakcinacija

Institut za onkologiju pripremio je preporuke za vakcinaciju pacijenata sa malignim bolestima, koje su, kako je saopšteno je iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), nastale konsenzusom stručnjaka koji se bave liječenjem tih bolesti.

Navodi se da Institut za onkologiju KCCG tim preporukama želi da pomogne onkološkim pacijentima i kolegama ljekarima u donošenju odluka u vezi sa vakcinacijom protiv koronavirusa.
Preporuke su nastale nakon uvida u trenutno dostupne informacije i preporuke vodećih međunarodnih strukovnih udruženja ESMO, SEOM, NCCN, AACRi ASTRO.
Kako je saopšteno, potrebno je dalje pažljivo pratiti nove podatke i činjenice u vezi sa COVID infekcijom i podatke o vakcinama, koje bi mogle uticati na korekciju usvojenih preporuka.
Iz Instituta su naveli da su onkološki pacijenti visoko rizični za razvoj teških i fatalnih oblika COVID-19 infekcije.
„Stope fatalnih ishoda kod onkoloških pacijenata su dvostruko veće nego kod pacijenata koji nemaju malignitet, zato su napori da se suzbije širenje infekcije kod te visoko rizične populacije imperativ“, ističe se u preporukama Instituta.
Navodi se da pacijenti koji su na aktivnoj onkološkoj terapiji zahtijevaju čest kontakt sa zdravstvenim radnicima i pristup zdravstvenim ustanovama, što dodatno povećava rizik obolijevanja od COVID-19 infekcije.
Kako su naveli iz Instituta, vakcinaciju onkoloških bolesnika treba započeti čim vakcine postanu dostupne, bez obzira na druge faktore rizika, ukoliko ne postoji kontraindikacija za njihovu primjenu.
Prema njihovim riječima, efikasnost i trajanje imuniteta nakon vakcinacije kod onkoloških pacijenata još su nepoznanica.
„Akumulirani podaci o vakcinaciji protiv influence, pneumokokne bolesti i herpes zostera sugerišu na protektivni efekat vakcinacije kod onkoloških pacijenata“, navodi se u preporukama.
Iz Instituta su objasnili da nivo zaštite može da se mijenja nizom faktora, kao što su tip maligniteta, antineoplastična terapija, već postojeća imunološka disfunkcija, opšte stanje pacijenta.
Oni su pojasnili da je stvaranje antitijela generalno slabije kod pacijenata koji primaju citotoksičnu terapiju u poređenju sa zdravim pojedincima, ili onkološkim pacijentima koji nijesu na aktivnoj terapiji.
U preporukama Instituta se navodi da, u okviru onkološke grupe pacijenata, u slučaju ograničene dostupnosti vakcina, treba napraviti podgrupu onih sa najvećim rizikom i prve ih vakcinisati.
Pacijentima sa malignom bolešću preporučuje se da se i nakon vakcinacije pridržavaju mjera za zaštitu od koronavirusa, kao što su držanje socijalne distance, izbjegavanje masovnih okupljanja, nošenje maske, dezinfekcija i pranje ruku. Izvor: Mina biznis

Institut-za-onkologiju-COVID-19-preporuke