mladink

Docent dr Marijan Premović sa Studijskog programa za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore učestvovao je na VI. Međunarodnom simpozijumu o Studijama Balkanskog istorijskog instituta. Na Simpozijumu dr Premović je imao zapaženo izlaganje, a nastupio je kao jedan od glavnih govornika, imajući uvodno izlaganje.

Tema njegovog izlaganja je bila: Fortifikacije u gradovima Podrinja (Bosna) u Otomanskom popisu u drugoj polovini XV vijeka, piše portal eSpona.
Međunarodni Simpozijum o studijama Balkanskog istorijskog instituta bio je posvećen kulturnim i političkim odnosima balkanskih zemalja u prošlosti do danas, a održan je u periodu 20- 22. septembar, u Edremit- Balikesiru, u Turskoj.
Docent Premović je Beranac, a radi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.
Predstavlja jednog od najznačajnijih crnogorskih istoričara mlađe generacije, član je naučnog komiteta UBTAS, koji organizuje naučne simpozijume o istoriji Balkana.