Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja podršku stočarskoj proizvodnji kroz mjere koje se odnose na direktnu podršku po grlu, održivo korišćenje planinskih pašnjaka, kao i premije za steone junice i krmače u čistoj rasi.

Podrška po grlu obuhvata premije za krave i priplodne junice, premije za krave u sistemu držanja krava-tele, ovce i koze i organizovani tov junadi.

„Prvi put od ove godine je data mogućnost poljoprivrednim proizvođačima koji na svom gazdinstvu gaje jedno ili više grla krava i junica ili deset ili više ovaca i koza da ostvare pravo na osnovnu premiju“, navodi se u saopštenju.

Rok za dostavljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na premije po grlu za krave i priplodne junice, premije po grlu za priplodne ovce i koze, premije za steone junice i krmače u čistoj rasi, i održivo korišćenje planinskih pašnjaka je od 1. marta do 30. aprila.

Dokumentacija za organizovani tov junadi, bikova i volova, dostavlja se deset dana od ulaska u organizovani tov. Obavezna je prijava tova minimum šest mjeseci prije klanja.

Da bi poljoprivredni proizvođači ostvarili pravo na ove premije potrebno je da najkasnije do 30. aprila dostave neophodnu dokumentaciju regionalnim centrima Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva lično ili preporučenom poštom.

„Ovim putem pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da se pridržavaju roka predviđenog za slanje zahtjeva jer će neblagovremeno poslati zahtjevi i zahtjevi koji nijesu u skladu sa procedurom realizacije mjera biti odbijeni“, navodi se u saopštenju.

Obrasci zahtjeva za premije mogu se preuzeti u regionalnim kancelarijama Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i na sajtu Ministarstva.

Kontakt telefoni regionalnih centara Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva su za Podgoricu 020/265-337, Bar 030/312-965, Nikšić 040/212-012, Berane 051/233-301, Bijelo Polje 050/487-009 i Pljevlja 052/353-505.