Okrugli sto „Energetska efikasnost u Nikšiću i Plužinama – politike, programi i izazovi“ okupio je predstavnike pomenutih opština, nevladinog sektora i građane kako bi zajednički dali doprinos promociji energetske efikasnosti.

Predstavljena je „Analiza usaglašenosti energetske politike u Nikšiću i Plužinama sa energetskom strategijom Evropske unije (Zelena agenda za Zapadni Balkan, Zeleni evropski plan)“ , koja je pokazala gdje se sada nalazimo u ovoj oblasti u odnosu na standarde i mjere Evropske unije.

Opština Nikšić sprovela je neke projekte u smjeru energetske efikasnosti, ali brojne šanse i dalje postoje u korišćenju obnoljicih izvora energije, poboljšanju mreže, zgradarstvu, saobraćaju, sektoru domaćinstva i edukaciji građana o benefitima energetske efikasnosti.

Opština Plužine treba da ide prema usvajanju Lokalnog energetskog plana i kroz taj dokument iskoristi mogućnosti kada je u pitanju termoizolacija objekata, dobijanje solarne energije, korišćenje peleta i briketa i ispita mogućnosti korišćenja vjetra.