Studentski parlament Univerziteta Crne Gore, organizacija koja zastupa interese preko 18 000 studenata jedinog državnog univerziteta, osjeća odgovornost i potrebu da se obrati javnosti i iskaže jasan stav u vezi sa najavljenim studentskim protestom u Nikšiću.

‘’Prije svega, želimo da istaknemo da, kao i nebrojeno puta do sada, naša organizacija čvrsto stoji uz naše koleginice i kolege, te naporno i kontinuirano radi na rješavanju problema sa kojima se suočavaju studenti koji studiraju na fakultetima u Nikšiću. S tim u vezi, ističemo da smo uvijek pravovremeno reagovali u cilju ispunjenja svih opravdanih zahtjeva u vezi sa uslovima života u studentskim domovima u svim studentskim centrima Crne Gore.’’

Iz parlamenta ističu da smatraju da je porazno da u 21. vijeku moraju konstantno da rješavamo probleme sa grijanjem i snabdijevanjem toplom vodom u studentskim domovima u državi koja pretenduje da bude članica EU.

Nadležnim organima su, kako kažu, u prethodnom periodu više puta ukazivali na probleme s kojima se susrijeću njihove kolege u studentskim domovima u Nikšiću i održali više sastanaka sa upravom studentskog doma „Braća Vučinić“, kao i sa predstavnicima Ministarstva prosvjete Crne Gore.
Određeni pomaci su napravljeni po pitanju grijanja i snabdijevanja toplom vodom te su ti problemi privremeno riješeni u relativno kratkom roku.

Ipak, kao dugogodišnji problem prepoznajy stanje u menzi, koji se prvenstveno ogleda u nedostatku kapaciteta, kako prostornih tako i tehničkih i ljudskih. Takođe, kvalitet hrane koja se priprema i servira nije na zadovoljavajućem nivou. Prethodno navedeno logična je posledica činjenice da preko 700 studenata koristi usluge menze koja ima kapaciteta za oko 200 korisnika.

Dakle, sve dok problemi sa grijanjem, snabdijevanjem toplom vodom i kvalitetnom i uvijek dostupnom ishranom studenata u studentskim domovima ne budu trajno riješeni, intervenisaće i podržavati svaki legitiman oblik pritisaka na nadležne organe, a koji prije svega potiču od njihovih koleginica i kolega.

Na kraju, još jednom apeluju na donosioce odluka da odgovorno, ozbiljno i efikasno pristupe rješavanju problema studenata u Nikšiću, a oni će njihove kolege i dalje podržavati i stajati uz njih.