Opština Nikšić objavila je poziv svim nevladinim organizacijama sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovanim za učešće na petnaestoj sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za 16. oktobar 2015. godine, sa početkom u 10h.

Prijave se podnose Skupštini opštine, preko Gradjanskog biroa Skupštine opštine Nikšić, ulica Njegoševa broj 18, ili elektronskim putem na e-mail: soniksic@t-com.me, najkasnije do 7 oktobra.

Uz prijavu za učešće na petnaestoj sjednici Skupštine, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine.

Predsjednik Skupštine odlučiće o izboru predstavnika i obavijestiti nevladine organizacije najkasnije 9. oktobra, u pisanoj ili elektronskoj formi.