Opštine Nikšić i Plužine, kao i projekat ReLOaD, pozivaju zainteresovane nevladine organizacije sa njihovih teritorija na radionicu pod nazivom „Utvrđivanje prijedloga prioriteta ReLOaD2 konkursa“.

Navedena radionica će se održati u srijedu, 26. januara 2022. godine, sa početkom u 9.00 sati, preko ZOOM platforme.
Radionica se organizuje u cilju planiranja prioriteta Konkursa Regionalnog progama lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji će biti objavljen u okviru klastera „Zajedno Nikšić i Plužine“ za nevladine organizacije sa teritorija opština Nikšić i Plužine.
Prvoga dana radionice, predstavnici lokalnih samouprava i zainteresovanih nevladinih organizacija će, uz podršku predstavnika UNDPa, identifikovati strateške prioritete razvoja lokalnih samouprava Nikšić i Plužine, i tokom zajedničkog rada i analize definisati 3 – 5 prioritetnih oblasti i podoblasti koje je moguće podržati u okviru ReLOaD2 programa, a koje će postati dio predloga prioriteta Konkursa. Ovako definisani predlog prioriteta Konkursa će biti dostavljen na dodatne konsultacije svim nevladinim organizacijama i ostalim zainteresovanim stranama sa teritorija opština, prije finalizacije i objave Konkursa.
Za učešće na radionici se mogu prijaviti sve zainteresovane nevladine organizacije sa teritorije opština Plužine i Nikšić dostavljanjem mejla sa iskazanim interesovanjem za učešće i kontakt detaljima kandidovanog predstavnika – ime, prezime, email adresa i kontakt telefon.
U slučaju da pristigne više od 7 prijava predstavnika NVO za učešće, predstavnici opština i UNDP će izabrati učesnike na osnovu kriterijuma aktivnosti i vidljivosti NVO u zajednici i postignućima u oblasti u kojoj NVO djeluje, kao i prethodnog iskustva i uključivanja NVO u procese odlučivanja i kreiranja politika.
Potvrdu je potrebno poslati najkasnije do četvrtka, 20. januara 2022. godine do 16:00h, na e-mail adresu tamara.cirgic@undp.org. Link za sastanak će biti poslat svima koji svoje učešće prijave do navedenog roka, jer prijave poslate sa zakašnjenjem neće biti razmatrane.