Mladi NK

Pozitivan rezultat na crnogorskom bankarskom tržištu prošle godine je zabilježilo 12 poslovnih banaka, čiji je ukupan profit iznosio 52,03 miliona eura, piše RTCG.
Gubitak je zabilježila jedino Nova banka, a iznosio je 1,45 miliona eura.
Najveći profit, od 12,27 miliona eura, u prošloj godini je ostvarila Erste banka. Neto prihodi od kamata Erste banke iznosili su 23,46 miliona eura, a od naknada i provizija 3,59 miliona eura.
NLB banka je ostvarila profit od 10,03 miliona eura. Neto prihodi od kamata iznosili su 20,61 milion eura, a od naknada i provizija 4,21 milion eura.
Profit Podgoričke banke na kraju prošle godine dostigao je 8,68 miliona eura. Neto prihodi od kamata iznosili su 22,66 miliona eura, a od naknada i provizija 2,22 miliona eura.
Crnogorska komercijalna banka (CKB) završila je prošlu godinu profitom od 4,95 miliona eura. Neto prihodi od kamata iznosili su 26 miliona eura, a od naknada i provizija 8,3 miliona eura.
Profit Hipotekarne banke na kraju prošle godine iznosio je 4,86 miliona eura. Neto prihodi od kamata iznosili su 16,65 miliona eura, a od naknada i provizija 6,2 miliona eura.
Addiko banka je prošlu godinu završila dobitkom od 3,37 miliona eura. Neto prihodi od kamata iznosili su 10,84 miliona eura, a od naknada i provizija 1,49 miliona eura.
Universal Capital banka je na kraju prošle godine zabilježila profit od 3,24 miliona eura. Neto prihodi od kamata iznosili su 3,4 miliona eura, a od naknada i provizija 4,52 miliona eura.
Profit Lovćen banke na kraju prošle godine iznosio je 1,88 miliona eura. Neto prihodi od kamata iznosili su 7,73 miliona eura, a od naknada i provizija 274 hiljade eura.
Prva banka Crne Gore završila je prošlu godinu profitom od 1,22 miliona eura. Neto prihodi od kamata iznosili su 9,15 miliona eura, a od naknada i provizija 2,43 miliona eura.
Komercijalna banka je prošlu godinu završila profitom od 1,01 milion eura. Neto prihodi od kamata iznosili su 4,7 miliona eura, a od naknada i provizija 952 hiljade eura.
Dobitak Ziraat banke na kraju prošle godine iznosio 294 hiljade eura, a Zapad banke 244 hiljade eura. Neto prihodi od kamata Ziraat banke iznosili su 2,5 miliona eura, a od naknada i provizija 401 hiljadu eura. Neto prihodi od kamata Zapad banke iznosili su 2,68 miliona eura, a od naknada i provizija 798 hiljada eura.
Nova banka je prošlu godinu završila gubitkom od 1,45 miliona eura. Neto prihodi od kamata iznosili su 744 hiljade eura, dok su rashodi od naknada i provizija bili 81 hiljadu eura.
Novu banku je sredinom januara od kompanije Azmont Investment, koja gradi luksuzni rizort Portonovi, kupio američki Adriatic Capital LLC. Banka će od ove godine poslovanje nastaviti pod imenom Adriatic banka.

loading…