Potreban/na tehnički/a organizator/ka programaPotreban/na tehnički/a organizator/ka programa

JU Muzeji i galerije Nikšić raspisuju konkurs za rukovodioca/ilju službe zaštita lica i imovine i zaštite na radu.

Konkurs je raspisan 25.11.2020. godine, a rok za prijavu je osam dana. Potreban je jedan izvršilac za puno radno vrijeme. Kontakt podaci poslodavca: telefon 040/212-977, fax 212-978.
Uslovi koje kandidat treba da ispuni:
-najmanje VI nivo kvalifikacije (najmanje visoko obrazovanje u obimu od 180 kredita CSPK-a)