UNIPROM DOO iz Nikšića traži diplomiranog ekonomistu za opštu ekonomiju, bankarstvo i finansije.

Za prijavu na ovaj oglas kandidat mora zadovoljiti sljedeće uslove:
1. Posjeduje radno iskustvo.
2. Tečno govori engleski jezik.
3. Posjeduje sertifikat za ovlašćenog računovođu.

Radi se prijepodnevna smjena i 40 sati u nedelji.
Smještaj, ishrana i prevoz nijesu obezbjeđeni.

Poslodavac će izvršiti provjeru radnih sposobnosti.

Rok za prijavu:

15.05.2018. godine.

Zainteresovani se mogu prijaviti sljedećim putem:

Telefon: 040/243-430; 069/238-060

Fax: 083-243-709