NVO Defendologila raspisuje konkurs za socijalnog/nu radnika/cu. Potreban jedan izvršilac. Oglas je objavljen 09. 07. 2021. godine. Rok prijave je 20 dana, od dana raspisivanja konkursa. Kontakt podaci poslodavca: telefon 067/088-802, e mail: defendologijamne@gmail.com.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme.