Potreban/na projekt menadžer/ka

Mil-Pop Nikšić raspisuje konkurs za mendžera/ku. Konkurs važi do prvog aprila. Dužina zaposlenja je na određeno vrijeme.

Opis posla:
Odgovornost za cjelokupno poslovanje, procese rada i stanje maloprodajnog objekta.
Start objekta – otvaranje prostora, aktiviranje servera, aktiviranje kasa, provjera radnika, obilazak svih sektora.
Prijem robe – koordinacija i praćenje plana dostave-isporuke robe internih i eksternih dobavljača (vrijeme, nedostaci, problemi…)
Izlaganje robe – koordinacija i praćenje povezanosti prijema i izlaganja robe u objektu
Kontrola i praćenje vremena izlaganja robe, načina, pozicije, količine za izlaganje, skladištenje…
Kontrola ispravnosti maloprodajnog objekta, zaposlenih i robe (stanja objekta):
Tehnička ispravnost objekta
Higijena maloprodajnog objekta, lična higijena zaposlenih i robe
Dress code
Izloženost robe (sva roba minimum 1 facing i poravnata uz prednju ivicu police)
Cijene – ispod svakog artikla odgovarajuća cijena, poravnata na nosaču cijena
Ispravnost robe – deklaracije, rokovi trajanja, ambalaža…
Popunjenost polica (nedostatak robe – asortiman, količina…)
Vođenje, kontrola i provjera ispravnosti administracije i novca:
Trgovačka knjiga
Rješenja o ispravnosti poslovanja (dokumentacija potrebna za poslovanje maloprodajnog odjekta)
Novac u kasi (depozit, sitni novac…)
Praćenje robe (ulaz-izlaz robe, stanje robe, izlaznost, aktuelnost roba…)
Povrat robe (zapisnici i knjižna odobrenja – evidencija i sravnjenje)
Blic popisi – popisi na osnovu slučajnog uzorka (samoinicijativno i po nalogu Direktora maloprodaje)
Primopredaja smjene (prenošenje informacija i obaveza narednoj smjeni po unaprijed utvrđenoj proceduri)
Sprovođenje strategije i naloga koje dobija od strane Direktora maloprodaje
Praćenje i procjena radnog učinka podređenih, slanje mjesečnih izvještaja o njihovom radnom učinku
Motivacija podređenih
Obuka novih zaposlenih
Predlaganje nagrađivanja i kažnjavanja podređenih Direktoru maloprodaje
Kontrola dnevnih izvještaja podređenih
Zaduženje-Razduženje kase (obračun, provjera stanja novca, početak-smjena-kraj radnog dana)
Zaključivanje kase i zatvaranje maloprodajnog objekta
Sravnavanje i uplata pazara
Odobravanje storniranja računa i potpisivanje istih
Vađenje mjesečnih fiskalnih izvještaja
Izrada i štampanje cijena
Nabavka potrošnog materijala za maloprodajni objekat
Komunikacija sa potrošačima u slučaju potrebe (problem bilo koje vrste)
Komunikacija sa inspekcijskim službama
Organizacija promocija
Komunicira sa osobljem, direktorom i tehničkim osobljem imaoca objekta (ukoliko je objekat pod zakup) u cilju otklanjanja tehničkih nedostataka
Evidencija prisutnosti zaposlenih na poslu
Organizovanje rada zaposlenih po smjenama
Određivanje slobodnih dana zaposlenima u maloprodajnom objektu
Planiranje i organizacija godišnjih odmora zaposlenih u maloprodajnom objektu
Slanje nedjeljnih i mjesečnih izvještaja asistentima u maloprodaji
Rješavanje spora između zaposlenih koji su podređeni
Predlaganje inovacija i organizacije rada u poslovanju Direktoru maloprodaje
Pomoć na svim poslovima u objektu kada je to neophodno (prezentacija i prodaja robe, komunikacija sa potrošačima, usluživanje..)
Ostali poslovi po nalogu Direktora maloprodaje
Uslovi:
Potrebno iskustvo minimum tri godine na istim ili sličnim poslovima.
Ukoliko zadovoljavate navedene uslove, svoju prijavu sa biografijom pošaljite putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS, putem mejl adrese: hrm.ljudskiresursi@mil-pop.com ili na fax: 020/633-166