Oglas za posao

JU OŠ “Radoje Čizmović” Ozrnići raspisuje oglas za nastavnika/cu engleskog jezika. Oglas je raspisan 12. novembra i traje 15 dana.

 

Kandidat/nja treba da ispunjava sljedeće uslove: – završen fakultet za nastavnika/icu engleskog jezika, VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 odnosno 300 kredita CSPK-a); – položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; – dozvolu za rad (licencu); – potvrdu da je andragoški osposobljen/a za rad u obrazovanju odraslih; – crnogorsko državljanstvo. -važeće ljekarsko uvjerenja kao dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Provjera radnih sposobnosti nije predviđena. Probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Napomena: Lice mora imati potvrdu da je andragoški osposobljen/a za rad u obrazovanju odraslih osoba.

Kontakt: Fax: 258-239

Email: os.radojecizmovic@t-com.me