Kompanija Okov oglasila je slobodno radno mjesto za komercijalnog tehničara. Ugovor o zaposlenju zaključuje se na period od dvije godine, sa punim radnim vremenom. Potencijalni kandidat treba da bude mašinski tehničar-tehnolog održavanja mašina, sa radnim iskustvom od godinu dana.

Predviđa se rad u dvije smjene.

Više informacija o uslovima rada možete dobiti na broj telefona 020/443-837.