mladi niksica

JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć CG je raspisao konkurs za mjesto doktora, a oglas je aktivan naredna tri dana.

Radni odnos je na određeno, uz puno radno vrijeme.

Prilikom prijave kandidat treba da posjeduje licencu ljekarske komore CG, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji ZZZ CG i fotokopiju lične karte.

Detaljne informacije se mogu naći na sajtu: http://www.zzzcg.me/poslovi/34794264/ ili na broj: 020/226-081.