Posao

U NVO Udruženje paraplegičara u Nikšiću potreban asistent/kinja za rad sa osobama sa invaliditetom. Rok za prijavu je otvoren dva dana.

Kako biste stekli uslov da aplicirate na ovo radno mjesto neophodno je da imate završen III ili IV-stepen SSŠ. Radni odnos se zasniva na četiri mjeseca. Smještaj, ishrana i prevoz ugovorom nijesu predviđeni. Takođe, provjera radnih sposobnosti nije obavezna. Potrebno je da je kandidat na evidenciji ZZZ CG duže od 12 mjeseci. Ukoliko želite da aplicirate neophodno je dostaviti potvrdu o pripremljenosti i propadnosti ciljnoj grupi izdatu od strane Zavoda za zapošljavanje.
Kontakt podaci poslodavca:
Telefon: 040/213-590