NVO Mladiinfo Montenegro raspisuje novi poziv za članove tima! Postanite dio ekipe, doprinesite svojoj zajednici, upoznajte nove ljude, steknite nova znanja!

Volonterski servis NVO Mladiinfo Montenegro od 2022. godine funkcioniše u 4 tima:

m!M pjetlići, m!M juniori, m!M kadeti i m!M koordinatori.

m!M pjetlići – tim za one koji žele da probaju volontiranje. Aktivni su, na više su strana, traže se, u raznim su organizacijama, nijesu još sigurni šta im najbolje odgovara, ali im se sviđa da volontiraju.

m!M juniori – tim za one koji žele da volontiraju. Spremni su da se posvete samo organizaciji Mladiinfo Montenegro, da tu stiču znanje i iskustvo, rade na sebi ali i daju doprinos baš ovom timu.

m!M kadeti – tim za iskusne volontere u organizaciji Mladiinfo Montenegro. Vide sebe kao članove organizacije i posvećeni su njenom radu i razvoju, a samim tim stiču praktične vještine i znanja i uživaju u svim benefitima koje organizacija nudi.

m!M koordinatori – članovi organizacije, srce m!M tim-a. Tim za posvećene, odgovorne i ozbiljne, koji u ovoj organizaciji ne vide samo svoju budućnost, već su sami organizacija. Sa sobom nosi veća prava ali i odgovornosti.

U okviru Mladiinfo volonterskog servisa volonteri se mogu baviti pisanjem tekstova (članci, blogovi, intervjui, ankete), prevodilaštvom (sa crnogorskog na engleski jezik i obratno), marketingom (osmišljavanje sadržaja, dizajn, izrada videa, vođenje društvenih mreža, PR), kao i osmišljavanjem, organizovanjem i implementacijom volonterskih aktivnosti.

Svi koji žele da budu dio Mladiinfo tima potrebno je da se prijave putem formulara.

Nakon popunjavanja formulara izabrani članovi će biti pozvani na intervju.

Rok za prijavu: 23.11.2022.