Branka Matović iz Velimlja kod Nikšića, samohrana majka petoro djece od kojih je najmlađe smješteno u hraniteljsku porodicu, a koja živi u izuzetno teškim uslovima, jedino je ovlašćena da podiže novac, tako da je nemoguće da je neko podizao novac umjesto nje.
To se navodi u reagovanju Pošte, jer se, kako su naveli, iznošenjem njene tvrdnje da dječji dodatak “neko drugi podiže umjesto nje” stiče utisak da su oni za to odgovorni.
Matović je nedavno kazala “Vijestima” da dječji dodatak ne prima od jula, jer neko novac podiže umjesto nje, kao i da joj je Centar za socijalno ukinuo materijalno obezbjeđenje porodice zbog zemlje koju ima. Kako je kazala, iz Centra za socijalni rad su joj rekli da je u pitanju bila sistemska greška i da će joj sav novac, koji od jula nije primila, biti isplaćen.
Iz Pošte su reagovali ističući da njihovi zaposleni sva novčana sredstva isplaćuju osobi nakon uvida u ličnu kartu, kao dokaz da novac preuzima osoba na čije ime je izdat ček od strane Ministarstva.
”U skladu s tim, novac koji je uplaćen na ime Branka Matović mogla je podići samo ona ili eventualno osoba koja je od strane nje imenovana kao opunomoćena da preuzima materijalna davanja, a ista osoba mora ostaviti i svoj potpis kao dokaz da je novac podigla. Shodno tome, sama procedura koju je neophodno sprovesti onemogućava navedene malverzacije”, piše u reagovanju Pošte Crne Gore.
Kako su naglasili, uvidom u njihov sistem i dokumentaciju, kao i u izjavu zaposlene koja je vršila navedene isplate socijalnih davanja, konstatovali su da su sva socijalna primanja u iznosima koja je Ministarstvo uplatilo na ime Branka Matović u periodu od januara 2021. godine do februara 2022. godine od Pošte Crne Gore isplaćena upravo njoj.
”Uvidom u ove isplate evidentna je činjenica da su čekovi za maj i jun 2021. godine umanjeni sa 204,34 eura na 130,36, a zatim su od jula dodatno umanjeni i iznos socijalnih davanja od tog mjeseca je bio 65,95 eura”, piše u reagovanju.
Iz Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik kazali su prije nekoliko dana, da je u toku postupak provjere oko navoda Branke Matović da neko drugi od jula, umjesto nje, prima dječji dodatak.
”Po saznanju da postoji problem, uključeni su svi učesnici u lancu obračuna i isplate novčanih sredstava, sve u cilju utvrđivanja činjenica. Više puta smo se obraćali Pošti Crne Gore i u toku je postupak utvrđivanja okolnosti koje su mogle dovesti do eventualnih problema koji moraju biti otklonjeni u što hitnijem roku”, kazali su tada iz Centra.
Iz Pošte su istakli da im se Centar za socijalni rad obratio 23. februara za dostavljanje kopija isplaćenih uplatnica dječijih dodataka na ime Branka Matović uz brojeve čekova koji su bili predmet njihovog interesovanja.
”Pošta Crne Gore je uredno i blagovremeno dostavila traženi materijal i svoje obaveze regularno izvršila i prema korisnici Branki Matović i prema Centru za socijalni rad. Vjerujemo da će se veoma brzo utvrditi sve okolnosti u vezi sa slučajem gospođe Matović i da će se eventualne greške ispraviti, a Pošta Crne Gore je na raspolaganju da informacijama iz svog polja djelovanja maksimalno doprinese tome”, zaključili su iz Pošte.

Izvor: Vijesti.me