aleksandar stijovic

Plan Vlade je da Crna Gora bude dio Evropske unije do kraja 2025. godine, što je upravo u dijelu poljoprivrede, ribarstva i pitanja bezbjednosti hrane, veterine i fitosanitarnih poslova, cilj MIDAS projekta, saopštio je resorni ministar, Aleksandar Stijović.

On je na petodnevnoj radionici o napretku, dostignućima, ciljevima i daljem razvoju MIDAS 2 projekta predstavio rezultate i značaj podrške kroz grantove za ribarstvo i za preradu na gazdinstvima i najavio planiranje grantova za ruralni razvoj.
“Time će se sa jedne strane pomoći poljoprivrednicima, dok će sa druge strane jačati kapacitete Ministarstva i Direktorata za plaćanje i doprinijeti usaglašavanju sa zajedničkom poljoprivrednom politikom EU”, rekao je Stijović.
Radionica je, kako je saopšteno iz Ministarstva, počela u ponedjeljak u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u okviru regionalne misije Svjetske banke u Podgorici.
Radni sastanak održava se u sklopu srednjoročnog programa Svjetske banke tokom kojeg će predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zajedno sa kolegama iz MIDAS projekta i predstavnicima Svjetske banke učestovati u prezentovanju aktivnosti kao i izradi detaljnog plana nastavka i postavljanja ciljeva kojima MIDAS 2 projekat može doprinijeti.
Stijović je kazao da je Kuća poljoprivrede i regionalna kancelarija u Bijelom Polju značajan servis poljoprivrednicima iz ovog regiona, posebno što se u njoj nalaze sve poljoprivredne službe.
“Krenuli smo istim stopama za uspostavljanje kancelarija u Beranama i Nikšiću. Za kuću poljoprivrede u Beranama već je odabrana lokacija, usaglašen je plan aktivnosti i procijenjen budžet. Napomenuću dobru saradnju sa opštinom Berane, koja će biti podrška u svim fazama uspostavljanja regionalne kancelarije što nam je garant nesmetane realizacije građevinskih radova”, naveo je Stijović.
On je dodao da je za kancelariju u Nikšiću u toku odabir adekvatnog prostora, te se nada, da će najduže u narednih dva mjeseca, imati usaglašen detaljan plan za uspostavljanje regionalne kancelarije.
Takođe, Stijović je posebno istakao dio sprovedenih projekata kao što su uspostavljanje nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije na Biotehničkom fakulteta, razvoj veterinarsko informacionog sistema, jačanje ribarske inspekcije nabavkom velikog broda i opreme za inspektore kao i opremanje Akvarijuma u saradnji sa Institutom za biologiju mora.
Tim liderka MIDAS 2 projekta, Silvia Mauri, je ispred Svjetske banke čestitala na pokazanoj posvećenosti i naporima Ministarstva uprkos svim poteškoćama zbog pandemije, naglasivši uvjerenje da će se zajedničkim radom u narednom periodu postići planirani ciljevi.
U sklopu redovnih aktivnosti u okviru MIDAS 2 projekta predstavnici Svjetske banke će od 19. do 23. jula boraviti u Crnoj Gori gdje će zajedno sa kolegama iz Ministarstva predstaviti postignute rezultate i izazove i kroz diskusiju kreirati dalji plan aktivnosti raditi na rekonstrukciji projekta.
Misija je došla u toku objavljivanja 2 grant poziva – podrška za preradu na gazdinstvima kao i javnog poziva za podršku investicijama u ribolovne plovne objekte, čime će dodatno biti ubrzana implementacija projekta.