Pokret penzionera Crne Gore se obratio Ministarstvu rada i socijalnog staranja preporukom za nabavku zimnice i ogrijeva penzionerima za 2023. godinu. Oni smatraju da je dosadašnji način raspodjele zimnice nehuman, podložan korupciji, da ne zadovoljava kvalitet, a da oni to skupo plaćaju

„Ovo predlažemo zbog dosadašnjeg načina nabavke zimnice koja je bila netransparentna, zakonski neutemeljena a pojedine trgovine su oslobađale namirnica lošijeg kvaliteta.” navode oni.

Pokret predlaže da Ministarstvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa ostalim ministarstvima Vlade Crne Gore obezbijedi sredstva koja bi se kroz pozajmicu usmjerila penzionerima za pomoć prilikom nabavke zimnice i ogrijeva.

„Penzionerima čija su mjesečna primanja manja do 500 eura obezbijedi beskamatni kredit u iznosu do 500 eura na vremenski period od 10 mjeseci, a ostalim penzionerima kredit do 300 eura na vremenski period od 5 mjeseci.” navodi se u saopštenju Pokreta penzionera Crne Gore.

Dodaju da bi na ovakav način penzioneri sami uzimali i birali namirnice potrebne za zimnicu, a jedan dio tih sredstava bi opredijelili za nabavku ogrijeva, jer su cijene ogrijeva, kako napominju, takve da penzioneri sa minimalnim penzijama to ne mogu obezbijediti.

„Ovo predlažemo isključivo zbog dosadašnjeg načina nabavke zimnice koja je bila netransparentna, zakonski neutemeljena (u sebi ima dosta sumnjivih i koruptivnih radnji) a pojedine trgovine su se na taj način oslobađale namirnica lošijeg kvaliteta sa kratkim rokom upotrebe namirnica, a cijene su nekad bile veće od 10 do 15 odsto od cijena u maloprodaji, a da ne navodimo propuste i koruptivne radnje kod podjele sirovog mesa.” navode u saopštenju.

Smatraju preporuku utemeljenom, realnom, humanim i korektnim.

„Tražimo hitno i brzo reagovanje.” zaključuje se u saopštenju.