Poezija, Srećna, Ljerka Petković

Ja nemam previše

vremena
da razmišljam
o sreći.
U smjeni
noćnog svjetla
i jutarnje magle
gutam glad
i učim
da biram
zalogaje
da bih uživala
u nedostajanju.
U tišini
korake brojim.
Nije u ambisu
neznanja
spas,
a ipak
sve češće
ne želim
da znam
šta misle
ljudi
oko mene.