U životu
na snazi je ovo:
Ljudi vole
da izmisle novo.

Onaj avan
što je bio slavan
sada čami
u debeloj tami.

Mlin za kafu,
i to onaj ručni,
smijenili su
aparati bučni.

Svaki avan
zaglavi na tavan
da se druži
s mlinom i prašinom.

Al’ ni stvari
što su danas nove
neće dalje
od sudbine ove.

Jer u svijetu
od Ganga do Visle
mnogo vole
kada novo smisle.