osmi mart

Turistička organizacija Nikšić u saradnji sa Opštinom Nikšić, povodom 8. marta, poziva lokalne preduzetnice, koje se bave izradom suvenira, umjetnina, rukotvorina, dekorativnih predmeta i prodajom cvijeća da uzmu učešće u programu koji će se održati od 05. do 10. marta 2021. godine, na Trgu slobode.

Na ovaj način želimo doprinijeti podsticaju ženskog preduzetništva i promociji istog. Pozivom je planirana dodjela 16 kućica izlagačima, od kojih je 12 postavljeno na Trgu slobode, a 4 na platou Robne kuće. Kod izbora kandidata, vodićemo se principom blagovremenosti prijave.
Zainteresovani se mogu prijaviti :
u prostorijama Turističke organizacije Nikšić, ulica Ivana Milutinovića 10;
na broj telefona : 040/213-262;
na e-mail: toniksic@t-com.me
Potrebno je dostaviti ime i prezime, broj telefona, adresu i proizvod koji se izlaže.