Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju skoro godinu dana realizuje projekat u okviru kojeg pruža psihičku i fizičku podršku djeci i omladini sa invaliditetom.

Iz Udruženja kažu da radionicu logopeda tri puta nedjeljno pohađa od 23 do 30 lica koja poboljšavaju načine komunikacije, izgovor, ponašanje, interakciju sa drugim osobama i slično.

“Radionicu sa psihologom pohađa osam do 15 osoba sa teškoćama u razvoju sa kojima se radi na popravljanju ponašanja, jačanju samopouzdanje i traženju načina za lakše ostvarivanje kontakta sa sredinom i pojedincima”, navode u Udruženju i dodaju da su u projekte uključeni i roditelji koji kroz pravno i psihološko savjetovalište dobijaju stručne savjete kako da ostvare prava i pomognu socijalizaciju i integraciju njihove djece.

U okviru ovog projekta korisnici dobijaju i pomoć fizioterapeuta koja je neophodna za pravilan razvoj.

“Usluge fizikalne rehabilitacije su nedostupne na drugom mjestu u Nikšiću našim korisnicima zbog malih kapaciteta službe za fizikalnu rehabilitaciju u Medicinskom centru. Njima je neophodan svakodnevni fizikalni tretman kako bi održali ili popravili postojeće stanje. Ove godine smo obogatili sadržaj fizikalne terapije pa se za djecu ona obavlja u prostorijama Igračkoteke a za omladince i starije korisnike u našoj teretani koja se nalazi u sklopu frizerskog salona u kom rade naši članovi, osobe sa invaliditetom”, objasnili su u Udruženju.

Kako su kazali, 12 djece ima redovnu pomoć u izradi domaćih zadataka i pripremu za kontrolne i pismene zadatke, a od nedavno su započeli i art i muzikoterapiju i obuku na računarima.

“Art terapija je vrsta psihoterapije u čijem je fokusu likovno izražavanje kao sredstvo ekspresije emocija i misli i trenutno je uključeno šestoro korisnika. Muzikoterapija je naročito važna za djecu sa autizmom jer se na taj način stimuliše njihovo izlaženje iz stereotipa, usamljenosti i izolacije. Ovu radionicu pohađa za sada mali broj korisnika jer se u našem društvu novine teško uvode. Nadamo se da će u narednim mjesecima obuhvat korisnika ovom vrstom usluga porasti, pogotovo kad se pokažu prvi rezultati”, istakli su u Udruženju. Obuku za rad na računarima za sada pohađa devet osoba.

Ovaj projekat čija se realizacija završava 1. jula odobren je od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.