Turistička organizacija Nikšić poziva lokalne proizvođače, koji se bave proizvodnjom i plasmanom domaćih proizvoda, da se prijave za učešće na “Bazar domaćih proizvoda”, koji će biti organizovan na Trgu Slobode 08. avgusta 2023. godine.

Deset kućica koje će biti postavljene na trgu će se dodijeliti kandidatima bez nadoknade. Izbor izlagača izvršiti će Komisija na osnovu izlagačkog materijala, koji mora biti u skladu sa javnim pozivom i blagovremenosti prijave.

Zainteresovani proizvođači mogu se prijaviti u periodu od 04.08. do 25.08.2023. godine do 15 h u:
– prostorijama Turističke organizacije Nikšić, ul.Ivana Milutinovića, br.10
– na e-mail toniksic@t-com.me

U prijavi je potrebno navesti: ime i prezime, adresu, broj telefona i proizvod/e koji se izlaže/u.

Bliže informacije možete dobiti na brojeve telefona 040/ 212- 511 i 040/ 213 – 262, u periodu 08 – 14 h svakog radnog dana.

Aktivnost je podržana u okviru Projekta “Promovisanje ekonomske diversifikacije u ruralnim područjima jugoistočne Evrope (SEDRA II) – Izgradnja kapaciteta lanaca vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom turizmu kroz promovisanje mogućnosti zapošljavanja” koji sprovodi SWG u partnerstvu sa GIZ.