Oglas za posaooglas za posao

 

KTS DOO raspisuje konkurs za Predstavnika/icu rukovodstva kvaliteta u Nikšiću.

Potreban je 1 izvršilac.

Uslovi: Crnogorsko državljanstvo; zdravstvena sposobnost; propisani nivo kvalifikacije obrazovanja; ima položen stručni ispit za rad u državnim organima; neosuđivanost za krivično djelo; prioritet imaju konadidati koji posjeduju uvjerenje o završenom seminaru ili obuci za upravljanje i menadžment sistemom kvaliteta, kao i međunarodnih standarda i Internog provjerivača kao i kandidati sa završenim Mašinskim ili Elektro fakultetom, prihvatljivi su i kandidati sa Hemijsko-tehnološkim fakultetom ili Ekonomskim fakultetom.

Oglas je objavljen 26. jula. Rok za prijavu je 11 dana od dana raspisivanja konkursa.

Kontakt podaci poslodavca:

068/063-827