Mladi Niksica

Pobolјšanje biometeoroloških prilika povolјno će uticati na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa kardiovaskularnim i respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi.