Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilista u Mostaru dodijeliće Plaketu povodom 65 godina tradicije i uspješnog rada Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore.

Nikšićki fakultet je sa kolegama sa Sveučilišta u Mostaru imao uspješnu saradnju.
„Saradnja naših fakulteta već punu deceniju se ogleda u intezivnoj naučnoj, istraživačkoj, nastavnoj, studentskoj i međunarodnoj povezanosti većine naših članova. Sa zadovoljstvom ću uručiti ovo priznanje dragim kolegama iz Nikšića na prigodnoj svečanosti 5.juna”, kazao je prof. dr Marin Ćorluka, novoizabrani dekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnh znanosti Sveučilišta u Mostaru