Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) ostaje ključna crnogorska institucija za promovisanje integriteta i sprečavanje korupcije, što je prepoznato u izvještaju Evropske komisije (EK), kazala je direktorica Agencije Jelena Perović.

Ona je, povodom izvještaja EK o napretku Crne Gore koji je predstavljen u srijedu, kazala da će ASK nastaviti da postiže rezultate prepoznate u tom dokumentu, težeći da osnaži efekte djelovanja usvajanjem navedenih preporuka.

„ASK će se fokusirati na unapređenje pravnog, institucionalnog i strateškog okvira za sprečavanje i borbu protiv korupcije na državnom nivou“, rekla je Perović.

Ona je navela da ohrabruju nalazi u kojima su prepoznati rezultati u istrazi i gonjenju visokoprofilnih slučajeva korupcije prošle godine.

„ASK će se dodatno založiti da odgovor organa za sprovođenje zakona, tužilaštva i krivičnog pravosuđa bude pravovremen, kako bi pratio napore naše institucije u sprečavanju korupcije“, kazala je Perović.

Ona je ukazala da je u izvještaju notirano i da je ASK nastavio komunikacijske aktivnosti i saradnju sa nevladinim sektorom.

„Izvještaj je prepoznao uspješnost ASK u prevenciji korupcije, u pogledu broja obrađenih predmeta, kao i proaktivniji pristup u radu i aktivnostima informisanja javnosti, medija i civilnog društva”, navela je Perović.

Ona je rekla da o kvalitetu analiza propisa ASK-a, svjedoči činjenica da je u mišljenjima EK i Venecijanske komisije ukazano na iste korupcijske rizike na koje je upozoravala Agencija, a koji su se, kako je rekla, nažalost, ispostavili kao realni, posebno u sistemskim zakonima.

Perović je navela da je u izvještaju navedeno i da je ASK nastavio sa aktivnostima na informisanju i podršci zainteresovanih u vezi sa obavezom podnošenja izvještaja o prijavama prihoda i imovine.

„U cjelini gledano, izvještaj je dokaz da se poštovanjem vladavine prava i sistema vrijednosti koji je utemeljen u pravnom poretku Crne Gore, sa visokim stepenom usaglašenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije, mogu dobiti pozitivne ocjene”, ocijenila je Perović.

Ona je pozvala državne institucije da slijede njihov primjer, kako bi zajedno napravili odlučujuće korake ka pridruživanju evropskoj porodici naroda.

Izvor: MINA