Predsjednik Opštine Pljevlja Mirko Đačić, očekuje da će pelet i briket ubrzo stići nakon čega će, kako je saopšteno, odmah biti distribuirani zainteresovanim građanima po subvencioniranim cijenama.

Iz pljevaljske Opštine saopšteno je da su ponude nikšićke kompanije Neckom od 164,22 EUR po toni peleta i fočanske Lovćen trade od 168,45 EUR po toni briketa, ocijenjene kao ispravne i najpovoljnije od strane posebne Komisije opštine Pljevlja za vrjednovanje ponuda za nabavku tog alternativnog ogrijeva.

Komisija je preporučila predsjedniku opštine Mirku Đačiću da, nakon isteka roka za žalbe, zaključi ugovor sa prvorangiranim ponuđačima.

„Ponuda fočanskog Lovćen trade-a bila je jedina ponuda za briket dok su uz Neckom ponude za pelet dostavile još tri kompanije. Jedna od ponuda bila je neispravna dok su druge dvije bile skuplje od ponude nikšićke kompanije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Đačić očekuje da će pelet i briket ubrzo stići u Pljevlja, nakon čega će, kako se dodaje, odmah uslijediti distribucija zainteresovanim građanima po subvencioniranim cijenama.

Iz pljevaljske Opštine rekli su da će visina subvencije biti takva da će cijene koju će građani plaćati za briket i pelet imati motivacioni karakter za prelazak sa grijanja na ugalj na grijanje na pelet i briket.

„Ponuđene cijene od 164,22 EUR po toni peleta i 168,45 EUR po toni briketa su sa uračunatim PDV-om. Novac za nabavku, na inicijativu Ministartsva održivog razvoja i turizma, opredijelila je Vlada Crne Gore u iznosu od 417.500 EUR i za tu sumu, u prvom krugu nabavke alternativnog energenta, dobićemo oko 609 tona peleta i 1885 tona briketa“, precizirao je Đačić.

Maksimalna količina koju jedno domaćinstvo može kupiti je dvije tone peleta ili dvije tone briketa, zavisno od vrste energenta koju koriste.