Droga

Ekspert za oblast narkomanije, sudski vještak Dušan Raspopović, u Jutarnjem programu TVCG, saopštio je da je pandemija značajno uticala na krijumčarenje droga. Organizovane kriminalne grupe promijenile su rute i tražile alternativne puteve za šverc.

Mnoge evropske luke bilježile su porast zapljene opojnih droga, a što se tiče Crne Gore konkretno, kaže Raspopović, tokom epidemije zabilježeno je smanjenje broja krivičnih djela konzumenata prihoaktivnih supstanci.
“Vidjeli smo da je i naša policija učestvovala u nekim međunarodnim akcijama. Organizovane kriminalne grupe su tražile alternativne puteve za krijumčarenje,” naveo je on.
Sintetičke droge su najčešće išle vazdušnim putem, naveo je Raspopović.
“Droga uvijek nađe put do svakog konzumenta, šverc se rijetko otkrije. Svi koji žele da dođu do neke supstance oni i nađu ljude koji će to da im obezbijede. Dostupnost narkotika na uličnom tržištu je danas vrlo razvijen. Zavisnik sada ima mnogo više načina da dođe do štetnih suptanci,” rekao je Raspopović.
Bilo je mnogo razloga za povećane probleme s narkomanijom tokom pandemije, rekao je on.
“Ograničenje slobode tokom koronavirusa uticala je nesumnjivo negativno na osobe koje konzumiraju droge,” kaže Raspopović.
Oni koji se bave problemima narkomanije znaju da su zavisnici jako ranjiva kategorija, naveo je on.
“Tu populaciju pored zavisnosti često prati HIV virus, hepatitis, pa su tako oslabljenog imuniteta podložniji i Kovidu19”, naveo je on.
“Porodicama je bilo mnogo teško, samo ograničenje kretanja komplikovalo je funkcionisanje, bilo je više slučajeva nasilja u porodici kada su u pitanju zavisnici. Nije bilo lako ni doći do narkotika, ali u apstinencijalnoj krizi brojni su bili pokušaji zloupotrebe ljekova, drugih narkotika,” istakao je on.
Sve službe koje su angažovane za pružanje pomoći bile su dostupne i pokušavale su da riješe taj problem.
On je istakao da je smmanjen broj krivičnih djela konzumenata psihoaktivnih supstanci u CG tokom epidemije.
“Ako znamo da su konzumenti bili u skučenom prostoru, nijesu mogli da dođu do novca, sve to je dovodilo do problema. Značajno je smanjen broj vršenja krivičnih djela za vrijeme pandemije. Nažalost u nekom narednom periodu mi očekujemo da će sve to dobiti drugačiju dimenziju. Ali službe rade, budno prate situaciju na terenu pa će i tako i već smanjen broj krivičnih djela, nadamo se svesti na minimum,” naveo je Raspopović.

loading…