Odnedavno Nikšićani imaju privilegiju da jedini u Crnoj Gori uživaju u poljskoj nacionalnoj kuhinji, odnosno trenutno u „pierogi“ jednom od jela te države koje je neizostavni dio tamošnjeg menija, saopšteno je za ,,Dan”. Miris poljske hrane u grad pod Trebjesom donijela je Poljakinja Bogusia Targos koja je u Nikšiću otvorila mini firmu gdje se proizvodi poljski brend. U razgovoru za „Dan“, Targos je rekla da je receptura originalna ali su ukusi prilagođeni podneblju gdje se poljski „pierogi“ trenutno proizvodi, pa je u skladu sa tim prilagođen i naziv firme „Domaći pierogi“.

,,Kada smo počeli sa proizvodnjom ovdje nijesmo mogli da nađemo sve sastojke koji se mogu kupiti u Poljskoj. Onda smo počeli da kombinujemo, a u tome su mi umnogome pomogle kuvarice koje sam zaposlila , a koje su iz Nikšića. Tako sada u Nikšiću proizvodimo poljske pierogi na crnogorski način i sa ukusima vaših tradicionalnih jela”, kaže Targos.
Pieroge su delikatesne polukružne kendle, napravljene od tanko valjanog tijesta koje se puni raznim slanim i slatkim nadjevima. Zarad prilagođenosti u firmi „Domaći pierogi“ mogu se kupiti i one punjene raštanom, tikvicama, spanaćem, raznim vrstama mesa, kao i voćem. Targos je pojasnila da to prilagođavanje ukusa nije bilo teško realizovati jer joj mirisi crnogorske kuhinje nijesu bili strani. Ona je diplomirani ekonomista i radila je banci, ali je zbog ljubavi prema jednom Nikšićaninu, koji je dugi niz godina živio i radio u Poljskoj, napustila svoju zemlju i nastanila se u Crnoj Gori.
,,Zbog njegovog zdravstvenog stanja preselili smo se u njegov rodni grad. U Poljskoj već deset godina imam firmu koja se bavi trgovinom, a kuhinja mi je samo hobi i nije mi bila profesija dosad. Uživam u tome, radim to s ljubavlju i na zadovoljstvo naših mušterija“, kazala je Targos.
Da bi „ispitala“ tržište, nacionalno jelo svoje države prvo je spremila za bližu porodicu čovjeka kojeg voli. Njihovi utisci, kako je naglasila, podstakli su je da otvori firmu gdje danas brojni mogu kupiti to jelo koje kući spremaju za veoma kratko vrijeme. Pierogi spadaju u zdravu hranu jer se prave od brašna koje je bez ikakvih konzervansa, zaleđeni se pripremaju za jelo na način što se prokuvaju u uzavreloj vodi nekih pet minuta. Da bi dodatno prilagodila hranu podneblju gdje je pravi, Targos svojim mušterijama preporučuje da pierogi nakon kratkog kuvanja u vodi nekoliko minuta proprže i na ulju sa crnim lukom i, recimo, komadićima slanine.
,,Nikšićani su na početku bili skeptični jer su mislili da je u pitanju obični neki proizvod od tijesta koji se mora peći, dugo kuvati i slično. Pierogi su isključivo na prirodnoj bazi, uvijek su svježi jer se, recimo, danas naprave, zamrznu i odmah prodaju. Jelo je pogodno za ljude koji mnogo rade i možda nemaju vremena za pripremu hrane, a za pierogi im je potrebno nepunih deset minuta nakon čega dobiju kvalitetan obrok”, pojasnila je ova Poljakinja.

Kako prenosi “Dan”, u nik­šić­koj fir­mi „Do­ma­ći pi­e­ro­gi“ tre­nut­no se pro­iz­vo­di je­lo sa dva­na­est uku­sa, a osim mr­snog sla­nog i slat­kog asor­ti­ma­na svo­jim kup­ci­ma nu­de i po­sne va­ri­jan­te. Za ne­kih dva mje­se­ca od ka­da ra­de u Nik­ši­ću već su ste­kli stal­ne kup­ce. Polj­ski na­ci­o­nal­ni brend sa uku­si­ma hra­ne Cr­ne Go­re od te fir­me ot­ku­plju­je ne­ko­li­ko nik­šić­kih re­sto­ra­na i pi­ce­ri­ja ko­ji su pi­e­ro­gi uvr­sti­le u svo­je me­ni­je. Mu­šte­ri­je „Do­ma­ći pi­e­ro­gi“ su i gra­đa­ni, tre­nut­no uglav­nom oni iz na­se­lja u bli­zi­ni Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta gdje je fir­ma i smje­šte­na.