Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore apelovalo je na zakupce plaža da polovinu javnih kupališta oslobode od plažnog mobilijara, kao i da mobilijar ne naplaćuju poslije 17 sati.

Apel su uputili shodno Pravilniku o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru.
“Apelujemo da polovina javnih kupališta mora biti oslobođena od plažnog mobilijara i taj prostor mora jasno i vidljivo biti označen, izuzev na javnim kupalištima bez plažnog mobilijara gdje nije dozvoljenog postavljanje istog, dok je na hotelskim kupalištima predviđeno postavljanje plažnog mobilijara na cijeloj površini”, poručuju iz Morskog dobra.
Poručuju i da na tabli sa informacijama o kupalištu mora postojati cjenovnik plažnog mobilijara sa naznakom da se plažni mobilijar ne naplaćuje poslije 17.00 sati.
“Napominjemo da je svaki korisnik u obavezi da se pridržava ugovorenih obaveza i da svako kršenje i nepoštovanje istih smatraće se uslovom za raskid ugovora”, poručuju iz Morskog dobra.