Likvidnost Opštine Nikšić jedna je od najboljih u Crnoj Gori, jer je lokalna uprava uspjela da stabilizuje finansijsku situaciju i da uprkos malom budžetu, nađe model za pokretanje investicionog zamaha, saopštio je njen predsjednik, Veselin Grbović.

„Postigli smo dobre rezultate u ovoj godini, iako smo prije dvije i po zatekli jednu dosta tešku finansijsku situaciju. Mislim da nam je likvidnost najbolja u Crnoj Gori i sa time treba da smo ponosni, ali to svakako ne znači da smo riješili sve probleme“, rekao je Grbović na tradicionalnom novogodišnjem koktelu.

On je podsjetio da je Opština pored redovnih, isplatila i pet zaostalih zarada, kao i da redovno isplaćuje poreze i doprinose.

“Lokalna uprava reprogramirala je i komercijalne kredite, na osnovu čega je sadašnja mjesečna obaveza oko 100 hiljada EUR, umjesto ranije koja je iznosila 250 hiljada. Na godišnjem nivou, po tom osnovu, obezbijedili smo 1,8 miliona EUR za neke buduće investicije, koje ranije nijesmo mogli”, kazao je Grbović.

On je dodao da će ušteda biti postignuta i na osnovu smanjenja broja zaposlenih u lokalnoj upravi i javnim preduzećima i ustanovama, koje je uz otpremnine od po deset hiljada EUR dobrovoljno napustilo 106 radnika.

“Relaksirali smo budžet i za godinu ćemo otplatiti ta sredstva, a isplatili smo i sve ostalo što je trebalo, tako da nemamo kratkoročnih obaveza. Budžet nije veliki da se mogu očekivati neke velike investicije, ali smo kroz druge modele uspjeli da pokrennemo investicioni zamah u Nikšiću“, kazao je Grbović.

On je podsjetio na završenu obilaznicu oko Nikšića u vrijednosti deset miliona EUR, kolektor za prečišćavanje otpadnih voda za koji se Opština zadužila kod Evropske investicione banke (EIB) u vrijednosti od 16,5 miliona EUR, urađenu zgradu Nikšićkog pozorišta i druge projekte.

Prema riječima Grbovića, u toku je rekonstrukcija bazena za koji je na donatorskoj večeri obezbijeđeno 1,2 miliona EUR. Radovi bi trebalo da budu završeni početkom aprila, a koristiće se, prije svega, za pripreme i utakmice vaterpolo reprezentacija Crne Gore.

Rekonstruiše se i biviši Dom vojske u preduzetničko–inovacioni cenatr Tehnopolis, gdje bi, kako je ocijenio Grbović, trebalo da bude zaposleno dosta mladih visokoškolaca iz Nikšića.

“Završili smo i treću fazu aerodroma na Kapinom Polju i on je praktično osposobljen za primanje aviona do 80 sjedišta. Očekujemo da nađemo kvalitetnog partnera i valorizujemo ovu prednost koju imamo u vazdušnom saobraćaju“, saopštio je Grbović.

Govoreći o planovima za narednu godinu, Grbović je podsjetio na planiranu rekonstrukciju gradskog trga, za koji je kazao da zaslužuje da bude najljepši u Crnoj Gori.

On je dodao i da će biti realizovani projekti izgradnje zgrade za penzionere i Doma za stare na mjestu bivšeg garnizona vojske pod Trebjesom, koji se, zahvaljujući dobrom partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, radi u saradnji sa Evropskim regionalnim fondom.

Grbović je podsjetio i na dobru saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja u okviru koje će se graditi nekoliko vodovoda.

On je saopštio i da će se u narednom periodu naći novi partner za hotel Onogošt, nakon čiijeg preuzimanja i rekonstrukcije bi se zaposlio znatan broj radnika.

U planu je i rekonstrukcija puta od Petrovića do Vraćenovića, izgradnja dva kilometra puta treće trake prema Trubjeli i proširenje treće trake od Vilusa do granice prema Trebinju.

Grbović je saopštio da će lokalna uprava u narednoj godini pokušati da mirnim putem, bez arbitraža, riješi pitanje koncesija na vodu po osnovu korišćenja Bilećkog jezera.