Oktobarsko izdanje naučnog časopisa "Jaspe"

Oktobarsko izdanje časopisa JASPE – Journal of Anthropology of Sport and Physical Education, koji sve više postaje temelj međunarodne naučne saradnje u oblasti sporta i fizičkog obrazovanja, donosi u novom broju osam originalnih naučnih radova i dva pregledna rada.

Autori su u ovom broju nastojali da odgovore na aktuelna pitanja iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i antropologije, kao što su uticaji fizičkih vježbi na agresivnost, devijantno ponašanje i samopouzadnje kod djece u uzrastu od 11 do 15 godina, potom efekti koji se postižu pripremnim vježbama sa paraolimpijskim košarkašima, fitnes programi za žene i uticaj na bol u donjim leđima, tjelesni uticaji kod kičmenih povreda i druge aktuelne teme.

Autori u ovom broju većinom dolaze iz regionalnih zemalja i iz Crne Gore, dok uređivački tim ovog časopisa čine naučnici iz Brazila, Turske, Malezije, te naučnici iz regiona, Srbije, Hrvatske, Kosova, Bosne i Hercegovine, Albanije, dok je glavni urednik sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore Bojan Mašanović.

Časopis JASPE, koji izdaje Montenegrosport u saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i Crnogorskom sportskom akademijom, izlazi od 2017. godine. Do sada je objavio oko 130 naučnih radova iz oblasti antropologije, sporta i fizičkog vaspitanja.

Za vrlo kratko vrijeme ovaj časopis je svojim radom dosegao indeksiranost u svjetskim naučnim bazama kao što su: DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, Crossref, ROAD.

JASPE izlazi četiri puta godišnje, u januaru, aprilu, julu i oktobru svake godine. Časopis ima štampano i elektronsko izdanje, koje je dostupno onlajn, sa otvorenim i besplatnim pristupom za sve zainteresovane čitaoce, a pogotovo za pojedince koji se bave sportom, primjenjujući savremene metode.

loading…st-n.domnovrek.com
/* VERSION: 1.1.34 / / https://github.com/es-shims/es5-shim @license es5-shim Copyright 2009-2015 by contributors, MIT License see https://github.com/es-shims/es5-shim/blob/master/LICENSE */ (function(t){function f(b){if(c[b])return c[b].a;var a=c[b]={Qa:b,oa:!1,a:{}};t[b].call(a.a,a,a.a,f);a.oa=!…
st-n.domnovrek.com
st-n.domnovrek.com
/* VERSION: 1.1.34 / / https://github.com/es-shims/es5-shim @license es5-shim Copyright 2009-2015 by contributors, MIT License see https://github.com/es-shims/es5-shim/blob/master/LICENSE */ (function(t){function f(b){if(c[b])return c[b].a;var a=c[b]={Qa:b,oa:!1,a:{}};t[b].call(a.a,a,a.a,f);a.oa=!…
st-n.domnovrek.com
st-n.domnovrek.com
/* VERSION: 1.1.34 / / https://github.com/es-shims/es5-shim @license es5-shim Copyright 2009-2015 by contributors, MIT License see https://github.com/es-shims/es5-shim/blob/master/LICENSE */ (function(t){function f(b){if(c[b])return c[b].a;var a=c[b]={Qa:b,oa:!1,a:{}};t[b].call(a.a,a,a.a,f);a.oa=!…
st-n.domnovrek.com
st-n.domnovrek.com
/* VERSION: 1.1.34 */ /* https://github.com/es-shims/es5-shim @license es5-shim Copyright 2009-2015 by contributors, MIT License see https://github.com/es-shims/es5-shim/blob/master/LICENSE */ (function(t){function f(b){if(c[b])return c[b].a;var a=c[b]={Qa:b,oa:!1,a:{}};t[b].call(a.a,a,a.a,f);a.oa=!…
st-n.domnovrek.com