JU Dom starih raspisao je oglas za glavnu/og medicinsku/og sestru /tehničara.

Potreban je 1 izvršilac.
Konkurs je raspisan 03. juna i trajaće 3 dana.
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, sa punim radnim vremenom.
Telefon: 040/342-000
Email: domstarih.nk@gmail.com