U sklopu svojih planiranih aktivnosti Tim za vanredne situacije je 20.04. u JU OŠ “Radoje Čizmović” održao prezentacije i predavanja kako se ponašati i šta raditi za vrijeme i nakon zemljotresa, požara i poplava.
12.05. odrađena je simulacija evakuacije iz školske zgrade u slučaju vanrednih situacija.