U JU OŠ “Mileva Lajović Lalatović”, 14. i 15. maj je posvećen obuci “Moje vrijednosti i vrline” uz podršku UNICEF-a Crna Gora.

Cilj seminara je osnaživanje kompetencija nastavnika/ca i stručnih saradnika/ca da kod učenika/ca podstiču razvoj socijalnih i emocionalnih vještina, kako u redovnoj nastavi, tako i u vannastavnim aktivnostima. Riječ je o vještinama koje podstiču njihova dobra školska postignuća, ali i kvalitet budućeg života, rada i učešća u društvu.

Škola koja kao svoju vrijednost prepoznaje i njeguje inkluzivnu kulturu, praksu i politiku, a pojedinačno naše vrline su prepoznate i doprinose razvoju i jačanju vaspitne uloge škole.
Seminar su vodile: Ljiljana Ivanović, Svetlana Jovetic Koprivica i mr Nada Mitrović.