IPC Tehnopolis organizovao je sa učenicima JU Srednje stručne škole – Nikšić treću obuku.
“Treća u nizu obuka sa sobom donosi i nove, teže zadatke. Fokusiranost, timski rad i podrška sjajnih profesorica su ključni razlozi zahvaljujući kojima učenici uspješno prevazilaze sve prepreke u formiranju različitih verzija robota uz pomoć Lego Mindstorm EV3, edukativnog seta za robotiku.”