U Tehnopolisu je tokom prethodne sedmice održana obuka za sve partnere CROWN projekta.

Obuku su izvodili Nedeljko i Tamara Milosavljević iz Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, a obuka se odnosila na rukovođenje preduzetničkim odjelima u insitucijama koje će biti formirane u narednom periodu. Jedan od ciljeva je bila i izgradnja kapaciteta zaposlenih, kojom su obuhvaćeni Intera Technology Park, IPC Tehnopolis i Simora.
Sredstva za projekta je finansirala Interreg IPA CBC Croatia, Bosnia and Herzegovina Montenegro.